ကုမ္ပဏီ အကြောင်း

1688 Myanmar go digital

ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်များ

ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းအချက်အလက်ဖြင့်၊ နောင်လာနောက်သားများအတွက် Eco-Friendly စီးပွားရေးပတ်၀န်းကျင် တစ်ခုကို ကျွန်ပ်တို့  အတူတကွ ဖန်တီး ကြပါစို့
ကျွန်တော်တို့၏တာဝန်

မြန်မာကုမ္ပဏီများကို နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး အတိုင်းအဝိုင်းသို့  ပို့ဆောင်ပေးရန် 

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် ပန်းတိုင်များ
 • မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် သတင်းအချက်အလက် မြှင့်တင်ရန် 
 • မြန်မာကုမ္ပဏီများကို နိုင်ငံတကာသို့ မြှင့်တင်ပေးရန်
 • အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်ကုန်များကို ဈေးကွက်သို့ မြှင့်တင်ရာတွင် ကူညီပေးရန် 
 • မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို စတင်ထူထောင်နိုင်စေရန် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးခြင်း
 • မြန်မာ့ထုတ်ကုန်များကို ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ မြှင့်တင်ပေးရန်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုကိုအဘယ်ကြောင့် သုံးရသနည်း ?

သင်လုပ်ငန်းများ၏ နောက်ဆုံးအချက်အလက်များ

ကျွန်ပ်တို့၏ လမ်းညွန်ထဲတွင် သင်၏ စီးပွားရေး အချက် အလက်များ မွမ်းမံ ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ အကျိုး ကျေးဇူးများမှာ -

 1. စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် ပိုမိုရရှိခြင်း
 2. လုပ်ငန်း ဘဏ္ဍာရေး ထောက်ပံ့မှု မြင့်တင် တိုးတက် စေခြင်း
 3. ရင်းနီးမြုပ်နှံသူ များနှင့် ဆက်ဆံရေး မြှင့်တင် စေခြင်း
 4. သင်၏လုပ်ငန်းများကို မိတ်ဆက်ရန် လွယ်ကူ စေခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကတန်ဖိုးများ

1688 မြန်မာ့စီးပွားရေး လမ်းညွန်ကို အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုး ကျေးဇူးမှာ

 1. လျင်မြန်ထိရောက်သော စီးပွားရေး အရင်းအမြစ် များကို မျှဝေခြင်း
 2. ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော စျေးကွက် ရှာဖွေ ခြင်း
 3. ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု
 4. ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်း 

 

မြန်မာ့ သဘာဝပတ် ၀န်းကျင်ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ပါ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက် စေသော ကြော်ငြာများ အားလုံးကို ငြင်းပယ် ခြင့်းဖြင့် -

 1. မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝ ပတ်၀န်းကျင်ကို အတူ တကွ ထိန်းသိမ်းကြပါစို့
 2. မျိုးဆက်သစ်များအတွက် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိသော စီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုကို အတူတကွ ဖန်တီးကြပါစို့